0 Danh sách CB - GV - NV Trường Đoàn Thị Điểm

Danh sách CB - GV - NV Trường Đoàn Thị Điểm

DANH SÁCH CB-GV-NV TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG
STT TT HỌ TÊN  CHỨC VỤ  GHI CHÚ 
BAN GIÁM HIỆU 
1 1 Phạm Minh Vĩnh Phó chủ tịch HĐQT
2 2 Hàn Quốc Cường Giám đốc  
3 3 Nguyễn Thị Hồng An Hiệu trưởng
4 4 Nguyễn Thúy Liên P.Hiệu trưởng
5 5 Mai Thị Tố Nga P.Hiệu trưởng
6 6

Nguyễn Thị Minh Hương

Thạc sĩ

P.Hiệu trưởng
7   Nguyễn Văn Tuyên Trợ lý Hiệu Trưởng  
8 7

Trần Thị Kim Anh

Thạc sĩ

Trợ lý Hiệu Trưởng  
9 8 Phạm Học P.Giám đốc
VĂN PHÒNG
9 1 Vũ Thị Liên Tổ trưởng  
10 2 Lê Thị Linh Chi VP  
11 3 Lê Ngọc Huyền VP  
12 4 Phạm Thùy Vân Chi VP  
13 5 Đỗ Thị Hoa Thư viện  
14 6 Nguyễn TThanh Xuân KT trưởng  
15 7 Nguyễn Thị Hiên KT  
16 8 Đỗ Thị Minh Thúy KT  
17 9 Phạm Thúy Hằng  KT  
18 10 Nguyễn Thị Hà Y tế  
19 11 Phạm Thị Phương NV  
TỔ 1 - 2 - 3
20 1 Đan Thị Tuyết Giáo viên  
21 2 Bùi Thị Duyên Giáo viên  
22 3 Trần Thị Ánh Diệp Giáo viên  
23 4 Đặng Thị Oanh Giáo viên  
24 5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên  
25 6 Trần Thị Dinh Giáo viên  
26 7 Trần Kim Anh Giáo viên  
27 8 Phạm Thị Lê Giáo viên  
TỔ 4 - 5
28 1 Phương Thùy Liên Giáo viên  
29 2 Trần Tú Oanh Giáo viên  
30 3 Nguyễn T Thu Quỳnh Giáo viên  
31 4 Hà Nhật Linh Giáo viên  
32 5 ThS. Nguyễn Cẩm Nhung Giáo viên  
33 6 Nguyễn Thị Quyết Giáo viên  
34 7 Phạm Thị Huyền Giáo viên  
35 8 Trần Mỹ Linh Giáo viên  
36 9 Đào Thị Lan Anh Giáo viên  
37 10 Trần Thị Phương Thúy Giáo viên  
38 11 Nguyễn Thị Hương Giáo viên  
39 12 Nguyễn Thu Uyên Giáo viên  
TỔ NGOẠI NGỮ 
40 1 Nguyễn T Bích Ngọc Giáo viên  
41 2 Bùi Thị Thơm Giáo viên  
42 3 Hà Thị Trang Giáo viên  
43 4 Phạm Thị Lệ Giáo viên  
44 5 Bùi Thị Kim Ngân Giáo viên  
45 6 Trần Thị Ngọc Anh Giáo viên  
46 7 Nguyễn Thị Kim Nga Giáo viên  
47 8 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên  
48 9 Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên  
49 10 Phạm Thị Hảo Giáo viên  
50 11 Lê Thị Yến Giáo viên  
51 12 Hà Thị Hợi Giáo viên  
TỔ NĂNG KHIẾU
52 1 Lèo Thị Ngọc Huyền TPT  
53 2 Phạm T Phương Loan Giáo viên  
54 3 Lê Thị Thanh Thanh Giáo viên  
55 4 Đỗ Thị Hiền Giáo viên  
56 5 Trương Văn Chiến Giáo viên  
57 6 Nguyễn Đình Luân Giáo viên  
58 7 Nguyễn Văn Chính Giáo viên  
59 8 Trần Xuân Tiệp Giáo viên  
60 9 Ngô Chiến Thắng Nhân viên  
TỔ XÃ HỘI
61 1 Trần Thị Anh Giáo viên  
62 2 Lưu Thị Mai Giáo viên  
63 3 Lê Thị Nhài Giáo viên  
64 4 Vũ Thị Ngân Giáo viên  
65 5 Nguyễn Thu Hạnh Giáo viên  
66 6 Bùi Thị Hiền Giáo viên  
67 7 Nguyễn Ngô Thịnh Giáo viên  
68 8 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên  
69 9 ThS. Bùi Thị Đua Giáo viên  
70 10 Tạ Thị Minh Thúy Giáo viên  
71 11 ThS. Cung Mai Anh Giáo viên  
72 12 Ngô Minh Phương Giáo viên  
73 13 Lương Thị Lệ Giáo viên  
TỔ TỰ NHIÊN
74 1 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  
75 2 Hoàng Văn Năm Giáo viên  
76 3 Trịnh  Thị Hương Giáo viên  
77 4 Vũ Thị Hồng Yến Giáo viên  
78 5 Trần Thị Phương Giáo viên  
79 6 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Giáo viên  
80 7 Tô Thị Liên Giáo viên  
81 8 Nguyễn Thị Phương Giáo viên  
TỔ TOÁN TIN
82 1 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên  
83 2 Đặng Minh Thoan Giáo viên  
84 3 Lê Thị Cúc Giáo viên  
85 4 ThS. Đặng Thị Thủy Giáo viên  
86 5 Phạm Hồng Anh Giáo viên  
87 6 ThS. Trần Thị Hoài Thu Giáo viên  
88 7 ThS. Hoàng Văn Đại Giáo viên  
89 8 ThS. Phạm Văn Thủy Giáo viên  
90 9 Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên  
91 10 Trịnh Thị Lan Giáo viên  
  11 ThS. Cao Thị Nga Giáo viên  
  12 Nguyễn Việt Anh Giáo viên  
PHỤC VỤ
90 1 Nguyễn Quốc Khánh  Tổ trưởng  
91 2 Trần Minh Hòa Tổ phó  
92 3 Nguyễn Văn Thăng Lái xe  
93 4 Trương Đình Tuấn NV sửa chữa  
94 5 Nguyễn Ngọc Tuân NV sửa chữa  
95 6 Nguyễn Thanh Hà Lái xe  
TỔ TẠP VỤ
96 1 Nguyễn Thị Thúy Tạp vụ  
97 2 Nguyễn T.Thương Thương Tạp vụ  
98 3 Vũ Thị Dung Tạp vụ  
99 4 Phạm Thị Tư Tạp vụ  
100 5 Nguyễn Thị Khánh Tạp vụ  
101 6 Vũ Thị Thơm Tạp vụ  
TỔ NHÀ BẾP - NỘI TRÚ
102 1 Đào Trọng  Khiết TT bếp  
103 2 Phạm Duy Tuân đầu bếp  
104 3 Mai Thị Thơm đầu bếp  
105 4 Nguyễn Thị Thu NV Bếp  
106 5 Trần Thị Liễu NV Bếp  
107 6 Nguyễn Thị Hiền NV Bếp  
108 7 Trần Thị Yến NV Bếp  
109 8 Trần Thị Tuyết NV Bếp  
110 9 Nguyễn Thị Lan NV Bếp  
111 10 Ngô Thanh Thương NV Bếp  
112 11 Nguyễn Thị Toan NV Bếp  
113 12 Nguyễn Thị Minh Huê NV Bếp  
NỘI TRÚ
114 1 Phạm Văn Nguyên NV Nội trú  
115 2 Nguyễn Văn Lũy NV Nội trú  
116 3 Nguyễn Thị Bình NV Nội trú  
117 4 Lê Văn Lượng NV Nội trú  
BẢO VỆ 
118 1 Nguyễn Văn Bản  Bảo vệ  
119 2 Trần Mạnh Vinh Bảo vệ  
120 3 Hà Xuân Giang Bảo vệ  
121 4 Hoàng Mạnh Sự Bảo vệ  
122 5 Ngô Đình Hoàn Bảo vệ  
BÁN TRÚ
123 1 Nguyễn Thị Thu Hà NV  
124 2 Bùi Thị Thúy  NV  
125 3 Dương  Thị Hải Yến  NV  
126 4 Lê Thị Phương  NV  
127 5 Bùi Thị Oanh NV  
128 6 Trịnh Thị Vy  NV  
129 7 Đỗ Thị Kim Thoa  NV  
130 8 Trịnh Xuân Lam  NV  
131 9 Phạm Thị Nhung  NV  
132 10 Phạm T Phương Anh  NV  
133 11 Lương T Thu Phương  NV  
134 12 Bùi Thị Hường  NV  
135 13 Nguyễn Thị Thảo NV  
136 14 Tô Kim Thoa  NV  
137 15 Lê Thị Thơ NV  
138 16 Trần Ngọc Ánh  NV  
139 17 Đinh Thị Hải Yến  NV  
140 18 Lê Ngọc Quỳnh  NV  
141 19 Nguyễn Thị Sen  NV  
142 20 Trương Thị Quyên  NV  
143 21 Nguyễn Thị Xiêm NV  
144 22 Vũ Thị Thu Lan  NV  
145 23 Phạm Thị Dinh NV  
146 24 Vũ Thị Minh Gấm NV  
147 25 Nguyễn Thị Hướng  NV  
148 26 Trương Thị Hoài NV  
149 27 Lê Thị Thanh NV  
150 28 Bùi Thị Giang NV  
Đăng ký tuyển sinh